ETS1410

image

ETS1410

Basit kullanım

Desimal nokta ayarlama imkanı

1 ile 999 arasında bölen değeri girme imkanı

Giriş frekansına göre otomatik örnekleme zamanı seçimi

EN standartlarına göre CE markalı